KONTAKT
KONTAKT

Polityka plików cookies

Polityka plików cookies strony fwip.com

Niniejszy dokument informuje Użytkowników o technologiach, które pomagają tej Aplikacji osiągnąć cele opisane szczegółowo poniżej. Technologie te umożliwiają Właścicielowi dostęp i przechowywanie informacji (na przykład poprzez zastosowanie plików cookies) lub korzystanie z zasobów (na przykład poprzez uruchomienie skryptu) na urządzeniu Użytkownika, który wchodzi w interakcję z niniejszą Aplikacją. 


Dla uproszczenia wszystkie takie technologie są w niniejszym dokumencie określane jako "trackery" - chyba że zaistnieje powód do wprowadzenia rozróżnienia.


Na przykład, chociaż cookies mogą być używane zarówno w przeglądarkach internetowych, jak i na urządzeniach mobilnych, to jednak mówienie o  tych plikach w kontekście aplikacji mobilnych byłoby nieścisłością, ponieważ są one trackerami działającymi w przeglądarce. Z tego powodu w niniejszym dokumencie termin "cookie" bądź "cookies" jest używany tylko wtedy, gdy ma to na celu wskazanie tego właśnie rodzaju trackera.


Niektóre cele, do których wykorzystywane są trackery, mogą również wiązać się z koniecznością uzyskania zgody Użytkownika. Każdą taką zgodę można swobodnie wycofać, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie.


Niniejsza Aplikacja wykorzystuje trackery zarządzane bezpośrednio przez Właściciela (tzw. trackery "własne" lub “strony pierwszej”) oraz trackery, które umożliwiają korzystanie z usług świadczonych przez osoby trzecie (tzw. trackery "stron trzecich"). O ile w niniejszym dokumencie nie określono inaczej, dostawcy zewnętrzni mogą mieć dostęp do zarządzanych przez siebie trackerów. Okresy ważności i wygaśnięcia plików cookies i im podobnych trackerów mogą się różnić w zależności od okresu ważności ustawionego przez Właściciela lub odpowiedniego dostawcę usług. Niektóre z nich wygasają po zakończeniu sesji przeglądania strony przez Użytkownika.


Oprócz tego, co zostało wyszczególnione w opisie każdej z poniższych kategorii, Użytkownicy mogą znaleźć bardziej precyzyjne i aktualne informacje dotyczące specyfikacji okresu ważności, jak również wszelkie inne istotne informacje - takie jak dotyczące obecności innych trackerów - w powiązanych politykach prywatności odpowiednich dostawców zewnętrznych lub poprzez bezpośredni kontakt z Właścicielem.Działania niezbędne do funkcjonowania tej Aplikacji i świadczenia Usługi

Niniejsza Aplikacja wykorzystuje tak zwane "techniczne" pliki cookies i inne, podobne trackery do wykonywania działań ściśle niezbędnych do funkcjonowania lub dostarczenia Usługi.


Trackery stron trzecich

Usługi związane z platformą i hostingiem
Usługi te mają na celu zapewnienie hostingu i uruchomienie kluczowych komponentów niniejszej Aplikacji, umożliwiając w ten sposób udostępnienie tej Aplikacji w ramach jednolitej platformy.
Platformy te dostarczają Właścicielowi szeroką gamę narzędzi - na przykład związanych z analityką, rejestracją Użytkowników, komentowaniem, zarządzaniem bazami danych, sprzedażą internetową, przetwarzaniem płatności - które wiążą się z gromadzeniem i przetwarzaniem Danych Osobowych. Niektóre z tych usług działają za pośrednictwem geograficznie rozproszonych serwerów, co utrudnia określenie rzeczywistej lokalizacji, w której przechowywane są Dane Osobowe.


Webflow (Webflow, Inc.)
Webflow to platforma dostarczana przez Webflow, Inc., która umożliwia Właścicielowi budowanie, uruchamianie i udostępnianie tej Aplikacji. Webflow jest wysoce konfigurowalny i może dostarczać usługi hostingu stron internetowych - od prostych blogów po złożone platformy e-commerce.
Przetwarzane Dane Osobowe: Dane dotyczące trackerów, Dane Użytkowe oraz różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności serwisu.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatnościWypisz się.


Shopify (Shopify International Limited)
Shopify to platforma udostępniana przez Shopify Inc., umożliwiająca Właścicielowi utworzenie, prowadzenie i hosting witryny e-commerce.
Przetwarzane Dane Osobowe: adres rozliczeniowy, informacje o urządzeniu, adres e-mail, imię, nazwisko, informacje o płatności, numer telefonu, adres wysyłki, Dane dotyczące trackerów i Dane Użytkowe.
Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności.


Czas przechowywania:

_cmp_a: 1 dzień _landing_page: 14 dni _orig_referrer: 14 dni _pay_session: czas trwania sesji _s: 30 minut _secure_session_id: 1 dzień _shopify_country: czas trwania sesji _shopify_d: czas trwania sesji _shopify_evids: czas trwania sesji _shopify_fs: 1 rok _shopify_m: czas trwania sesji _shopify_s: 30 minut _shopify_sa_p: 30 minut _shopify_sa_t: 30 minut _shopify_tm: czas trwania sesji _shopify_tw: czas trwania sesji _shopify_y: 1 rok _tracking_consent: czas trwania sesji _y: 1 rok cart: 14 dni cart_currency: 14 dni cart_sig: 14 dni cart_ts: 14 dni cart_ver: 14 dni checkout_session_lookup: 21 dni checkout_session_token*: 21 dni dynamic_checkout_shown_on_cart: 30 minut master_device_id: 2 lata secure_customer_sig: 1 rok shopify_pay_redirect: 1 godzina

Optymalizacja i dystrybucja ruchu
Ten rodzaj usług pozwala Aplikacji na dystrybucję swoich treści za pomocą serwerów zlokalizowanych w różnych krajach oraz na optymalizację jej wydajności.


To, jakie Dane Osobowe są przetwarzane, zależy od właściwości i sposobu realizacji tych usług. Ich zadaniem jest filtrowanie komunikacji pomiędzy niniejszą Aplikacją a przeglądarką Użytkownika. Biorąc pod uwagę szerokie rozprzestrzenienie tego systemu, trudno jest określić miejsca, do których przekazywane są treści mogące zawierać Dane Osobowe Użytkownika.

Cloudflare (Cloudflare Inc.)
Cloudflare to usługa optymalizacji i dystrybucji ruchu świadczona przez Cloudflare Inc.

Sposób, w jaki Cloudflare jest zintegrowany, oznacza, że filtruje cały ruch przez tę Aplikację, tj. komunikację między tą Aplikacją a przeglądarką Użytkownika, jednocześnie umożliwiając zbieranie danych analitycznych z tej Aplikacji.


Przetwarzane Dane Osobowe: Dane dotyczące trackerów i różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności serwisu.


Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności.

Ochrona przed spamem
Usługi tego rodzaju analizują ruch w tej Aplikacji, potencjalnie zawierający Dane Osobowe Użytkowników, w celu filtrowania go z części ruchu, wiadomości i treści uznanych za spam.


Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited)
Google reCAPTCHA to usługa ochrony przed spamem świadczona przez Google Ireland Limited. Korzystanie z reCAPTCHA podlega polityce prywatności i warunkom użytkowania Google.


Przetwarzane Dane Osobowe: odpowiedzi na pytania, kliknięcia, zdarzenia związane z naciśnięciem klawiszy, zdarzenia związane z czujnikami ruchu, ruchy myszy, pozycja przewijania, zdarzenia związane z dotykiem, trackery i Dane Użytkowe.


Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności.

Czas przechowywania:

_GRECAPTCHA: czas trwania sesji rc::a: nieokreślony rc::b: czas trwania sesji rc::c: czas trwania sesji

Monitorowanie infrastruktury
Ten rodzaj usług umożliwia tej Aplikacji monitorowanie wykorzystania i zachowania jej komponentów, dzięki czemu można poprawić jej wydajność, działanie, konserwację i diagnostykę problemów. To, jakie Dane Osobowe są przetwarzane, zależy od charakterystyki i sposobu realizacji tych usług, których funkcją jest filtrowanie działań tej Aplikacji.


Bugsnag (Bugsnag Inc.)
Bugsnag to usługa monitoringu świadczona przez Bugsnag Inc.
Przetwarzane Dane Osobowe: informacje o aplikacji, kraj, data urodzenia, informacje o urządzeniu, logi urządzenia, adres e-mail, imię, płeć, położenie geograficzne, nazwisko, numer telefonu, adres fizyczny, zrzuty ekranu, trackery, Dane Użytkowe, nazwa Użytkownika i różne rodzaje danych określone w polityce prywatności serwisu.


Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności.

Inne działania związane z wykorzystaniem trackerów

Polepszenie doświadczenia Użytkownika

Ta Aplikacja wykorzystuje trackery, aby zapewnić spersonalizowane doświadczenie Użytkownika poprzez poprawę jakości opcji zarządzania preferencjami oraz poprzez umożliwienie interakcji z zewnętrznymi sieciami i platformami.

Interakcja z zewnętrznymi sieciami społecznościowymi i platformami
Ten rodzaj usługi umożliwia interakcję z sieciami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron tej Aplikacji.
Interakcja i informacje uzyskane za pośrednictwem tej Aplikacji zawsze podlegają ustawieniom prywatności Użytkownika w każdej sieci społecznościowej.


Tego typu usługa może zbierać dane o ruchu na stronach, na których jest zainstalowana, nawet jeśli Użytkownicy z niej nie korzystają.
Zaleca się wylogowanie z odpowiednich usług, aby upewnić się, że przetwarzane dane w tej Aplikacji nie są łączone z profilem Użytkownika.
Przycisk LinkedIn i widżety społecznościowe (LinkedIn Corporation)
Przycisk LinkedIn i widżety społecznościowe to usługi umożliwiające interakcję z siecią społecznościową LinkedIn świadczone przez LinkedIn Corporation.
Przetwarzane Dane Osobowe: Dane użytkowe oraz Dane dotyczące trackerów.


Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności.


Czas przechowywania:

AnalyticsSyncHistory: 1 miesiąc JSESSIONID: czas trwania sesji UserMatchHistory: 1 miesiąc bcookie: 1 rok bscookie: 1 rok lang: czas trwania sesji lidc: 1 dzień lissc: 1 rok lms_ads: 1 miesiąc lms_analytics: 1 miesiąc

Przycisk Twitter Tweet i widżety społecznościowe (Twitter, Inc.)
Przycisk Twitter Tweet i widżety społecznościowe to usługi umożliwiające interakcję z siecią społecznościową Twitter świadczone przez Twitter, Inc.
Przetwarzane Dane Osobowe: Dane Użytkowe oraz Dane dotyczące trackerów.


Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności.


Czas przechowywania:

personalization_id: 2 lata

Przycisk Facebook Like i widżety społecznościowe (Facebook Ireland Ltd)
Przycisk Facebook Like i widżety społecznościowe to usługi umożliwiające interakcję z siecią społecznościową Facebook, dostarczane przez Facebook Ireland Ltd.


Przetwarzane Dane Osobowe: Dane Użytkowe oraz Dane dotyczące trackerów.


Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności.

Czas przechowywania:

_fbp: 3 miesiące

Pomiary danych

Ta Aplikacja wykorzystuje trackery do pomiaru ruchu i analizy zachowań Użytkowników w celu polepszenia jakości usług.

Analityka
Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu internetowego i mogą być wykorzystywane do śledzenia zachowań Użytkowników.


Google Analytics (Google Ireland Limited)
Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Ireland Limited ("Google"). Google wykorzystuje zebrane Dane do śledzenia i analizowania wykorzystania tej Aplikacji, sporządzania raportów na temat swojej aktywności i udostępniania ich innym usługom Google.
Google może wykorzystywać zebrane Dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam własnej sieci reklamowej.


Przetwarzane Dane Osobowe: Dane Użytkowe oraz Dane dotyczące trackerów.


Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatnościWypisz się.

Czas przechowywania:

AMP_TOKEN: 1 godzina _ga: 2 lata _gac*: 3 miesiące _gat: 1 minuta _gid: 1 dzień

Śledzenie konwersji Facebook Ads (Piksel Facebooka - Facebook Ireland Ltd)
Śledzenie konwersji Facebook Ads (piksel Facebooka) to usługa analityczna świadczona przez Facebook Ireland Ltd, która łączy dane z sieci reklamowej Facebooka z działaniami wykonywanymi w tej Aplikacji. Piksel Facebooka śledzi konwersje, które można przypisać do reklam na Facebooku, Instagramie i Audience Network.


Przetwarzane Dane Osobowe: Dane Użytkowe i Dane dotyczące trackerów.
Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności.


Czas przechowywania:

_fbp: 3 miesiące fr: 3 miesiące

Raporty Google Analytics dotyczące demografii i zainteresowań (Google Ireland Limited)
Raporty dotyczące demografii i zainteresowań Google Analytics to funkcja raportowania reklamowego Google, która udostępnia dane demograficzne i informacje dotyczące zainteresowań wewnątrz Google Analytics dla tej Aplikacji (demografia oznacza dane dotyczące wieku i płci). Użytkownicy mogą zrezygnować z wykorzystywania przez Google plików cookies, odwiedzając ustawienia reklam Google.


Przetwarzane Dane Osobowe: Dane dotyczące trackerów oraz unikalne identyfikatory urządzeń do celów reklamowych (na przykład Google Advertiser ID lub IDFA).


Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatnościWypisz się.

Czas przechowywania:

IDE: 2 lata _gcl_*: 3 miesiące test_cookie: 15 minut

Funkcje raportowania reklam Google Analytics (Google Ireland Limited)
Google Analytics w tej Aplikacji ma aktywowane funkcje raportowania reklam, które zbierają dodatkowe informacje z plików cookie DoubleClick (aktywność w sieci) oraz z identyfikatorów reklamowych urządzeń (aktywność w aplikacji). Umożliwia to Właścicielowi analizę określonych Danych o zachowaniach i zainteresowaniach Użytkowników (Dane o ruchu i Dane o interakcji Użytkowników z reklamami) oraz, jeśli ta funkcja jest włączona, Danych demograficznych (informacje o wieku i płci). Użytkownicy mogą zrezygnować z wykorzystywania cookies przez Google, odwiedzając ustawienia reklam Google.


Przetwarzane Dane Osobowe: Dane dotyczące trackerów, unikalne identyfikatory urządzeń do celów reklamowych (na przykład Google Advertiser ID lub IDFA) oraz różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności danej usługi.


Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatnościWypisz się.


Czas przechowywania:

IDE: 2 lata _gcl_*: 3 miesiące test_cookie: 15 minut

Śledzenie konwersji na LinkedIn (LinkedIn Insight Tag - LinkedIn Corporation)
Śledzenie konwersji LinkedIn (LinkedIn Insight Tag) to usługa analizy i targetowania behawioralnego świadczona przez LinkedIn Corporation, która łączy dane z sieci reklamowej LinkedIn z działaniami wykonywanymi w tej Aplikacji. LinkedIn Insight Tag śledzi konwersje, które można przypisać reklamom LinkedIn i umożliwia targetowanie grup Użytkowników na podstawie ich wcześniejszego korzystania z tej Aplikacji. Użytkownicy mogą zrezygnować z funkcji targetowania behawioralnego poprzez ustawienia urządzenia, ustawienia konta LinkedIn lub poprzez odwiedzenie strony rezygnacji AdChoices.


Przetwarzane Dane Osobowe: informacje o urządzeniu, Dane dotyczące trackerów oraz Dane Użytkowe.


Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności.


Czas przechowywania:

AnalyticsSyncHistory: 1 miesiąc JSESSIONID: czas trwania sesji UserMatchHistory: 1 miesiąc bcookie: 1 rok bscookie: 1 rok lang: czas trwania sesji lidc: 1 dzień lms_ads: 1 miesiąc lms_analytics: 1 miesiąc

Google Analytics 4 (Google Ireland Limited)
Google Analytics 4 to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Ireland Limited ("Google"). Google wykorzystuje zebrane Dane do śledzenia i badania korzystania z tej Aplikacji, przygotowywania raportów na temat swojej aktywności i udostępniania ich innym usługom Google.


Google może wykorzystywać zebrane Dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam własnej sieci reklamowej.


W Google Analytics 4 adresy IP są wykorzystywane podczas zbierania Danych, a następnie usuwane, zanim dane zostaną zapisane w jakimkolwiek centrum danych lub na serwerze. Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej, zapoznając się z oficjalną dokumentacją Google.


Przetwarzane Dane Osobowe: informacje o przeglądarce, miasto, informacje o urządzeniu, szerokość geograficzna (miasta), długość geograficzna (miasta), liczba Użytkowników, statystyki sesji, Dane Użytkowe oraz Dane dotyczące trackerów.


Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatnościWypisz się.


Czas przechowywania:

_ga: 2 lata _ga_*: 2 lata

Menedżer zdarzeń firmy Meta (Meta Platforms Ireland Limited)
Menedżer zdarzeń firmy Meta to usługa analityczna świadczona przez Meta Platforms Ireland Limited. Poprzez integrację piksela Meta, menedżer zdarzeń może zapewnić Właścicielowi wgląd w ruch i interakcje dotyczące tej Aplikacji.
Przetwarzane Dane Osobowe: Dane Użytkowe oraz Dane dotyczące trackerów.


Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatności.


Czas przechowywania:

_fbp: 3 miesiące

Targetowanie i reklama

Ta Aplikacja wykorzystuje trackery do dostarczania spersonalizowanych treści marketingowych opartych na zachowaniu Użytkownika oraz do obsługi, dostarczania i śledzenia reklam.

Reklama
Ten rodzaj usługi umożliwia wykorzystanie Danych Użytkownika do celów komunikacji reklamowej. Komunikaty te są wyświetlane w formie banerów i innych reklam w tej Aplikacji, potencjalnie w oparciu o zainteresowania Użytkownika.


Nie oznacza to, że wszystkie Dane Osobowe są wykorzystywane w tym celu. Poniżej przedstawiono informacje i warunki korzystania z usług.
Niektóre z wymienionych poniżej usług mogą wykorzystywać trackery do identyfikacji Użytkowników lub mogą stosować technikę retargetingu behawioralnego, tj. wyświetlania reklam dostosowanych do zainteresowań i zachowań Użytkownika, w tym tych wykrytych poza niniejszą Aplikacją. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z polityką prywatności odpowiednich usług.


Usługi tego typu zazwyczaj oferują możliwość rezygnacji ze śledzenia opisanego powyżej. Oprócz funkcji opt-out ("wypisz się") oferowanej przez poszczególne z poniższych usług, Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej o tym, jak całkowicie zrezygnować z reklamy opartej na zainteresowaniach w dedykowanej sekcji "Jak zrezygnować z reklamy opartej na zainteresowaniach" w niniejszym dokumencie.

AddThis (Oracle Corporation)
AddThis to usługa reklamowa oraz targetowania behawioralnego udostępniana przez Oracle Corporation, która wyświetla widget umożliwiający interakcję z sieciami społecznościowymi i platformami zewnętrznymi oraz udostępnianie zawartości tej Aplikacji i łączy aktywność tej Aplikacji z siecią reklamową Oracle. Użytkownicy mogą zrezygnować z wykorzystywania przez Oracle trackerów do personalizacji reklam, odwiedzając stronę “wypisz się”.


Przetwarzane Dane Osobowe: dane dotyczące trackerów, uniwersalny identyfikator Użytkownika (UUID) i Dane Użytkowe.


Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatnościWypisz się.


Czas przechowywania:

UID: 2 lata __atuvc: 2 lata __atuvs: 30 minut

Remarketing i targetowanie behawioralne
Ten rodzaj usług pozwala tej Aplikacji i jej partnerom na dostarczanie i optymalizację reklam, a także przekazywanie informacji o nich w oparciu o wcześniejsze korzystanie z tej Aplikacji przez Użytkownika.


Działania te są ułatwione dzięki śledzeniu Danych o użytkowaniu oraz wykorzystaniu trackerów do zbierania informacji, które są następnie przekazywane partnerom zarządzającym działaniami remarketingowymi i targetowaniem behawioralnym.


Niektóre usługi oferują opcję remarketingu w oparciu o listy adresów e-mail.
Oprócz możliwości skorzystania z funkcji rezygnacji oferowanej przez dowolną z poniższych usług, Użytkownicy mogą również zrezygnować z ogółu usług, odwiedzając stronę internetową "opt-out" Network Advertising Initiative.


Użytkownicy mogą również zrezygnować z pewnych funkcji reklamowych poprzez odpowiednie ustawienia urządzeń, takie jak ustawienia reklamowe dla telefonów komórkowych lub ogólne ustawienia reklam.


Facebook Custom Audience (Facebook Ireland Ltd)
Facebook Custom Audience to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez Facebook Ireland Ltd, która łączy aktywność tej Aplikacji z siecią reklamową Facebooka. Użytkownicy mogą zrezygnować z wykorzystywania przez Facebook cookies do personalizacji reklam, odwiedzając stronę "opt-out" ("wypisz się")..


Przetwarzane Dane Osobowe: adres e-mail i dane dotyczące trackerów.
Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatnościWypisz się.


Czas przechowywania:

_fbp: 3 miesiące

Facebook Remarketing (Facebook Ireland Ltd)
Facebook Remarketing to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez Facebook Ireland Ltd, która łączy aktywność tej Aplikacji z siecią reklamową Facebooka.


Przetwarzane Dane Osobowe: Dane Użytkowe oraz dane dotyczące trackerów.


Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatnościWypisz się.


Czas przechowywania:

_fbp: 3 miesiące

Remarketing Google Ads (Google Ireland Limited)
Remarketing Google Ads to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez Google Ireland Limited, która łączy aktywność tej Aplikacji z siecią reklamową Google Ads i plikiem cookie DoubleClick. Użytkownicy mogą zrezygnować z wykorzystywania przez Google cookies do personalizacji reklam, odwiedzając stronę Centrum Reklam Google..


Przetwarzane Dane Osobowe: Dane Użytkowe oraz Dane dotyczące trackerów.

Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka prywatnościWypisz się.


Czas przechowywania:

AID: 2 lata ANID: 2 lata Conversion: 3 miesiące DSID: 14 dni FCNEC: 1 rok FLC: 10 sekund FPAU: 3 miesiące FPGCLAW: 3 miesiące FPGCLDC: 3 miesiące FPGCLGB: 3 miesiące IDE: 2 lata NID: 6 miesięcy RUL: 1 rok TAID: 14 dni __gads: 2 lata __gsas: 2 lata _gac_: 3 miesiące _gac_gb_: 3 miesiące _gcl_au: 3 miesiące _gcl_aw: 3 miesiące _gcl_dc: 3 miesiące _gcl_gb: 3 miesiące _gcl_gf: 3 miesiące _gcl_ha: 3 miesiące id: 2 lata test_cookie: 15 minut

LinkedIn Website Retargeting (LinkedIn Corporation)
LinkedIn Website Retargeting to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez LinkedIn Corporation, która łączy aktywność w tej Aplikacji z siecią reklamową LinkedIn.


Przetwarzane Dane Osobowe: Dane Użytkowe oraz Dane dotyczące trackerów.


Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatnościWypisz się.


Czas przechowywania:

AnalyticsSyncHistory: 1 miesiąc JSESSIONID: czas trwania sesji UserMatchHistory: 1 miesiąc bcookie: 1 rok bscookie: 1 rok lang: czas trwania sesji lidc: 1 dzień lissc: 1 rok lms_ads: 1 miesiąc lms_analytics: 1 miesiąc

Jak zarządzać preferencjami oraz udzielać lub wycofywać zgody

Istnieją różne sposoby zarządzania preferencjami związanymi z trackerami, jak również udzielania i wycofywania zgód w stosownych przypadkach:


Użytkownicy mogą zarządzać preferencjami związanymi z trackerami bezpośrednio w ustawieniach własnego urządzenia, na przykład poprzez uniemożliwienie przechowywania lub korzystania z trackerów.

Ponadto, jeżeli korzystanie z trackerów odbywa się na mocy zgody, Użytkownicy mogą wyrazić lub wycofać taką zgodę, ustawiając swoje preferencje w ramach informacji o cookies lub aktualizując takie preferencje za pośrednictwem odpowiedniego widgetu preferencji dotyczących zgód, jeżeli jest on dostępny.

Za pomocą odpowiednich funkcji przeglądarki lub urządzenia można również usunąć wcześniej zapisane trackery, w tym te, które służą do zapamiętania pierwotnej zgody Użytkownika.

Inne trackery znajdujące się w pamięci lokalnej przeglądarki mogą zostać usunięte poprzez wyczyszczenie historii przeglądania.

W odniesieniu do trackerów stron trzecich, Użytkownicy mogą zarządzać swoimi preferencjami i wycofać swoją zgodę za pomocą linku “opt-out” ("wypisz się" - jeśli jest podany), za pomocą środków wskazanych w polityce prywatności stron trzecich lub kontaktując się z tymi podmiotami bezpośrednio.

Znajdowanie ustawień trackerów

Informacje o tym, jak zarządzać plikami cookies w najczęściej używanych przeglądarkach, użytkownicy mogą znaleźć np. pod następującymi adresami:

Google Chrome Mozilla Firefox Apple Safari Microsoft Internet Explorer Microsoft Edge Brave Opera

Użytkownicy mogą również zarządzać niektórymi kategoriami trackerów wykorzystywanych w aplikacjach mobilnych poprzez rezygnację z nich za pośrednictwem odpowiednich ustawień urządzenia, takich jak ustawienia reklamowe urządzeń mobilnych lub ogólne ustawienia śledzenia (Użytkownicy mogą otworzyć ustawienia urządzenia i wyszukać odpowiednie ustawienie).

Jak zrezygnować z reklamy opartej na zainteresowaniach

Niezależnie od powyższego, Użytkownicy mogą postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez YourOnlineChoices (UE), Network Advertising Initiative (Stany Zjednoczone), Digital Advertising Alliance (Stany Zjednoczone), DAAC (Kanada), DDAI (Japonia) lub pozostałe podobne usługi. Takie inicjatywy umożliwiają Użytkownikom wybór preferencji śledzenia dla większości narzędzi reklamowych. Z tego względu Właściciel zaleca Użytkownikom korzystanie z tych środków jako uzupełnienie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Digital Advertising Alliance oferuje aplikację o nazwie AppChoices, która pomaga Użytkownikom kontrolować reklamy oparte na zainteresowaniach w aplikacjach mobilnych.

Konsekwencje odmowy udzielenia zgody

Użytkownicy mogą swobodnie decydować o udzieleniu zgody. Należy jednak pamiętać, że trackery pomagają tej Aplikacji zapewnić Użytkownikom lepsze doświadczenie dla Użytkowników oraz zaawansowane funkcje (zgodnie z celami określonymi w niniejszym dokumencie). Dlatego też, w przypadku braku zgody Użytkownika, Właściciel może nie być w stanie zapewnić odpowiednich funkcji.

Właściciel i Administrator Danych Osobowych

Vi Healthy Living Ltd. działająca pod nazwą fwip

31 Clanricarde Gardens

Ground Floor

London

W2 4JL

E-mail kontaktowy Właściciela: info@fwip.com

Ponieważ Właściciel nie może w pełni kontrolować korzystania z trackerów stron trzecich za pośrednictwem tej Aplikacji, wszelkie konkretne odniesienia do owych trackerów należy traktować jako orientacyjne. W celu uzyskania kompletnych informacji, Użytkownicy są proszeni o zapoznanie się z polityką prywatności odpowiednich usług stron trzecich wymienionych w niniejszym dokumencie.

Biorąc pod uwagę obiektywną złożoność technologii śledzenia, zachęca się Użytkowników do skontaktowania się z Właścicielem w przypadku chęci uzyskania dokładniejszych informacji na temat wykorzystania takich technologii przez niniejszą Aplikację.


Definicje i odniesienia prawne

Dane Osobowe (lub Dane)

Wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w połączeniu z innymi informacjami - w tym osobistym numerem identyfikacyjnym - pozwalają na identyfikację lub możliwość identyfikacji osoby fizycznej.

Dane Użytkowe

Informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem tej Aplikacji (lub usług stron trzecich wykorzystanych w tej Aplikacji), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkowników korzystających z tej Aplikacji, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas wystąpienia żądania, sposób przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (wynik pozytywny, błąd itp.), kraj pochodzenia, właściwości przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez Użytkownika, różne szczegóły dotyczące czasu wizyty (np. czas spędzony na każdej stronie w ramach Aplikacji) oraz szczegóły dotyczące ścieżki przebytej w Aplikacji ze szczególnym uwzględnieniem kolejności odwiedzanych stron, a także inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska informatycznego Użytkownika.

Użytkownik

Osoba fizyczna korzystająca z tej Aplikacji, której definicja, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z Podmiotem Danych.

Osoba, której Dane dotyczą

Osoba fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe.

Przetwarzający Dane (lub Nadzorca Danych)

Osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, który przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora, jak opisano w niniejszej polityce prywatności.

Administrator Danych (lub Właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i środki przetwarzania Danych Osobowych, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące działania i korzystania z niniejszej Aplikacji. O ile nie określono inaczej, Administratorem Danych jest Właściciel niniejszej Aplikacji.

Niniejsza Aplikacja

Środki, za pomocą których gromadzone i przetwarzane są Dane Osobowe Użytkownika.

Usługa

Usługa świadczona przez tę Aplikację, opisana w pojęciach względnych (tam, gdzie ma to zastosowanie) oraz na tej stronie lub w tej Aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie odniesienia do Unii Europejskiej w niniejszym dokumencie obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookie

Pliki cookie bądź pliki cookies to trackery składające się z małych zbiorów danych zapisywanych w przeglądarce Użytkownika.

Tracker

Tracker oznacza każdą technologię - np. cookies, unikalne identyfikatory, web beacons, skrypty osadzone, e-tagi i fingerprinting - która umożliwia śledzenie Użytkowników, np. poprzez dostęp lub przechowywanie informacji na urządzeniu Użytkownika.

Informacje prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane w oparciu o przepisy wielu aktów prawnych, w tym art. 13/14 rozporządzenia (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do tej Aplikacji, o ile w niniejszym dokumencie nie zaznaczono inaczej.


Ostatnia aktualizacja: 07 lutego 2023 r.

iubenda hostuje te treści i gromadzi tylko te Dane Osobowe, które są ściśle niezbędne do ich udostępnienia.


Pokaż pełną Politykę Prywatności.